เครื่องกลึง (LATHE)

 

เครื่องกลึงหน้าจานใหญ่ 1700 มม.            เครื่องกลึงเพลาขนาด 800 x 4500