เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรพี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2542 โดยเริ่มแรกเป็นธุรกิจเล็ก โดยที่อาศัยความชอบในการทำ ประกอบกับความรู้ทางด้านโลหะ ในการรับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ตลอดเวลาได้มีการพัฒนาจากโรงงานเล็กๆ หรือที่เรียกว่า โรงกลึงห้องแถว จนมาเป็นโรงงานขนาด 1000 ตารางเมตรที่มีมาตรฐาน โดยนำเครื่องมือและเทคโนโลยี่สมัยใหม่มาใช้ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ หรือ CNC ที่ให้ความแม่นยำและรวดเร็วในการผลิต นอกจากนั้นยังมีทีมงานและเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานหล่อด้วย จึงสามารถรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความหลากหลายจากกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาล และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆอีก ทั้งนี้จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถต่อความต้องการ และก่อให้เกิดความพึงพอใจได้