• INDUSTRIAL PARTS AND MACHINE
  Rotary Lobe Pump, Impeller,
  Volute Casing, Bearing Housing, Pitch

  ปั๊มป์ชนิด โรตารี่,ใบพัดปั๊มหอยโข่ง,เสื้อปั๊มหอยโข่ง,เสื้อลูกปืน,ใบพัดโรตารี่ปั๊มป์,เฟืองโซ่ตามขนาดของพิทช์
 • PONRAPEE.CO.TH
  INDUSTRIAL PARTS AND MACHINE
  ผลิตชิ้นงานตามแบบและจำนวนตามที่ต้องการ

  ปั๊มป์ชนิด โรตารี่,ใบพัดปั๊มหอยโข่ง,เสื้อปั๊มหอยโข่ง,เสื้อลูกปืน,ใบพัดโรตารี่ปั๊มป์,เฟืองโซ่ตามขนาดของพิทช์
 • PONRAPEE.CO.TH
  ผลิตชิ้นงานที่ได้ตามมาตรฐาน
  ที่ลูกค้าต้องการ (Made to order)

  ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สุดถึง 3 x 4 เมตร
 • 1
 • 2
 • 3

Welcome to Ponrapee.co.th

บริษัท พรพี จำกัด เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลต่างๆ ตามจุดประสงค์ของการใช้งาน สามารถผลิตชิ้นงานตามสั่ง (Made to order) ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องกลึงใหญ่สุด 1700 มม. เครื่อง Machining Center CNC ใหญ่สุดถึง 3200x4200 มม. จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถสนองและรองรับต่อความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการผลิตมาอย่างดี

Our Services

 • ผลิตชิ้นงานตามแบบและจำนวนตามที่ต้องการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ลูกค้าประสพ เช่นงานที่มีการสึกหรอ หรือเกิดการกัดกร่อน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4