ลูกค้าของเรา

    

• บริษัท น้ำตาลมิตรผล  จำกัด
• บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์  จำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม  จำกัด
• บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี  จำกัด
• บริษัท น้ำตาลนครเพชร  จำกัด
• บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง  จำกัด
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
• บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด
• บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด
• บริษัท เพโทรกรีน จำกัด
• บริษัท น้ำตาลมิตรภูหลวง จำกัด
• บริษัท ไบโอ มิตรภูเวียง จำกัด
• บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
• บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
• บริษัท  อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน  จำกัด
• บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
• บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี จำกัด
• บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอ็ม พี ปาร์ติเกิ้ล บอร์ด จำกัด
• บริษัท พาแนล พลัส จำกัด
• Phnom Penh Sugar Co.,ltd.
• บริษัท เดลลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
• หจก.โพธิ์สว่าง ก่อสร้าง
• ยูไนเต็ด อีควิปเมนท์
• บริษัท โกลบอลก๊าสเกต จำกัด
• บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด
• บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท บ้านโป่งอินเตอร์เทรค จำกัด
• บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
• บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท แวลูเอเบิล อินดัสเทรียล เทคโนโลยี จำกัด
• บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
• บริษัท น้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
• บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
• บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
• บริษัท นิติคาสติ้ง จำกัด
• บริษัท เอลิท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด
• บริษัท จีเเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท เอส.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด
• บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ  จำกัด
• บริษัท เอคสตรีม ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
• บริษัท แอคเซ จำกัด
• บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
• บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด
• ACCESS SYSTEMS DESIGN LTD.,PART
• บริษัท น้ำตาลปราณบุรี จำกัด
• บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
• บริษัท ยูไนเต็ดสแตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด
• บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
• DNA Sugar Consultant