เครื่องกัด ปาด (PLANER)

เครื่องปาด 1500 x 3000 Planer           เครื่องกัดแนวนอน (เครื่องคว้านนอน) HORIZONTAL BORING

  • ชนิดแนวนอน
  • ชนิดแนวตั้ง