เครื่องกัดชนิด CNC (MACHINING CENTER)

ชนิด Double Column 1700 x 2100      ชนิด Double Column 3200 x 4200

  • สามแกน
  • สี่แกน