ประเภทของงานและบริการ

 

เพื่อช่วยในการออกแบบ Rotary lobe pump                        เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

 

ชิ้นส่วนโลหะ ขึ้นรูปตามการออกแบบเฉพาะ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล, โรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป

  • ผลิตชิ้นงานตามแบบและจำนวนตามที่ต้องการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ลูกค้าประสพ เช่นงานที่มีการสึกหรอ หรือเกิดการกัดกร่อน
  • สร้างแบบและทำแบบ (Drawing) ชิ้นงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ใบพัดปั๊มหอยโข่งที่ต้องการสร้างใหม่
  • ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ตามความต้องการ โดยใช้โปรแกรมสามมิติที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ให้ง่ายแก่การเข้าใจ
  • งาน Reverse Engineering ผลิตตามตัวอย่างงานที่มี

 

ตัวอย่างชิ้นงาน